Események

Design Workshop 2014.

Zsennyei Műhely 2014 – Humanisztikus Design A Zsennyei Műhely 35 éves hagyományaihoz hűen idén is folytatódott a workshop és szimpózium története.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://www.designworkshop.hu

  

Zsennyei Műhely 2014 – Humanisztikus Design

 A Zsennyei Műhely 35 éves hagyományaihoz hűen idén is folytatódott a workshop és szimpózium története - ezúttal új helyszínen, Nacsrécse. Az idei program középpontjába azok kerültek, akik terveznek és akiknek tervezünk - az ember.

Az elmúlt évtizedekben a technológia fejlődése és mindennapivá válása határozta meg világunkat. Napjainkra bármilyen információ, adat és tudás a közvetlen közelünkbe, pár klikknyi távolságra került, és ez teljesen a hétköznapjaink része lett – az a folyamat játszódott le, amit Douglas Engelbart az emberi intellektus kiterjesztéseként (Augmenting Human Intellect, 1962) írt le. A legutóbbi években, ahogy egyre elérhetőbbé és természetesebbé vált a technológia, úgy kerül vissza a hangsúly az emberre. Az emberre, amelynek nemcsak kognitív és intellektuális része van, hanem fizikai és érzelmi is. 

Egyre több termék foglalkozik a test-tudatossággal, mozgással és egészséges életmóddal (Nike FuelBand).

Egyre több helyen találkozunk drónokkal, amikkel a fizikai jelenlétünket terjesztjük ki.

Egyre határozottabban rajzolódnak ki irányok, amivel minden egyes tárgyunk személyre szabott és egyedi lehet, ahelyett hogy millióknak gyártanánk ugyanolyat (3d nyomtatás); számítógépeinkkel is egyre természetesebb, intuitívabb módon tudunk kommunikálni (gesztusvezérlés, hangvezérlés); és kulturálisan is érződik, hogy egy emberibb léptékű világ felé haladnánk (Slow movement, urban farming). 

A felhasználó-központú tervezés és szemléletmód volt az alap, amire építkeztünk. A workshopon, a szekcióprogramok keretein belül dolgoztunk azon, hogy még jobban megértsük az emberi igényeket. Az öt szekcióprogram, Zsennye globális-lokális problémakört vizsgáló hagyományaihoz szorosan kapcsolódva, idén egy közös helyi téma feldolgozása köré épült. A téma maga Nagyrécse, ahova Wilheim Gábor meghívására érkeztünk.

Első napok

Az idei workshop a program tekintetében is rendhagyó volt. A rendezvény a korábbi évekhez képest egy nappal hosszabb volt. Az első napon a cél a közösségépítés volt. A csapatépítő játékok és feladatok mellett fontosnak tartottuk a résztvevők megismertetését a zsennyei hagyományokkal és a Műhely múltjával, értékeivel. Ennek fényében az első napon reszt vett, előadást tartott a frissen kiadott 35 Év Design c., a Zsennyei Műhelyről szóló könyvről Dr. Lelkes Péter, a Magyar Design Kulturális Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Zsennyei Műhely alapítótagja. A workshop megnyitóbeszédét a könyv társszerzője, Dr. Szilágyi B. András művészettörténész tartotta - a megnyitóbeszéd a szervezők és a résztvevők számára is inspiráló és hiánypótló volt, hiszen kontextusában tudta bemutatni Zsennye helyzetét, hozzáértő, de kívülálló szemmel tudta megmutatni azokat az értékeket, amiket képviselünk.

Előadások

A konkrét lokális téma feldolgozása, illetve az eredmények helyi közönség számára is befogadhatóvá tétele komoly és időigényes munka. Azért, hogy a műhelymunkát hatékonyabbá tegyük, a hetet két blokkra bontottuk: az első két napot a helyi emberek és lehetőségek megismerésével, valamint a problémák feltárásával és a céljaink meghatározásával töltöttük. Ezt támogatták a feldolgozást segítő előadások: Nagyrécse polgármesterének és alpolgármesterének előadásai, Wilheim Gábor helyi design menedzser előadása a helyben folyó és alakuló településfejlesztési tervekről, valamint Dr. Kapitány Gábor szociológus előadása az értékrendek aktuális alakulásáról.

Időközi prezentáció

A csapatok már a kutatás során kialakultak, így öt szekcióban folytatódott a munka.

A résztvevők a harmadik napon felvázolták a kutatás során feltárt problémákra választ adó, a saját témájukhoz kapcsolódó ötleteiket és megoldási koncepcióikat, amit egy időközi prezentáción mutatták be. Ez lehetőséget biztosított a csapatok számára, hogy az előző évekhez képest nagyobb mértékben működjenek együtt: lehetőséget adott egymás munkájának megismerésére, a közös pontok megtalálására, és az együttműködésre a hátralévő két napban.

Záróprezentáció

A workshop záróprezentációja szombat délelőtt volt. A sajtónyilvános eseményen megjelent Nagyrécse és Kisrécse polgármestere, Wilheim Gábor, valamint a helyi írott, rádiós és televíziós sajtó.

Kiállítás

A Zsennye Design Workshop eredményeit bemutató kiállításunk immár hagyományosan a Budapest Design Hét hivatalos programjának része, ez alól az idei, 2014-es kiállítás sem kivétel. A kiállítás a Bartók Béla úton, a Zipernowsky Tudományok és Művészetek Házában kapott helyet. A kiállítás anyaga hűen tükrözte az idei évben a workshopon is erőteljesebben megjelenő integrált szemléletet, a szekciók szorosabb együttműködését és a konkrét közös témát: a résztvevőket és az öt szekció munkáit bemutató installáció egy nagy térelemként jelenik meg a tér közepén. A kiállítótér falaira körben a Zsennyei Műhely évtizedeiből válogatott idézetek kerültek, így a kiállítás szimbolikája egyértelmű: a Zsennye Design Workshop a Zsennyei Műhely hagyományaira és értékeire alapozva hoz létre valami egészen újat és jövőbe muta.

A 2014. évi Zsennyei Műhely helyszínválasztásában, témájában, és sok tekintetben a megvalósításban is rendhagyó volt. A konkrét lokális téma köré integráltabb szekciómunka épült több együttműködésen alapuló megoldással, szabadabb szekciók közötti mozgással. Idén újdonságként jelent meg a profi építészek által vezetett építészeti szekció. Fontos eredménynek tartjuk, hogy az építészeti látásmód, valamint az építészeti módszerek harmonikusan beépültek a zsennyét alapvetően meghatározó ipari formatervezési és vizuális kommunikációs szemléletmód mellé, ezáltal hasznos párbeszédet kialakítva a különböző szakmák képviselői között. 

A workshop eredményeit a helyi sajtó, a döntéshozók és az érdeklődők pozitívan fogadták, mindent összevetve bebizonyosodott a workshop-modell működőképessége: a más környezetből érkező, design szemléletben dolgozó csapatok képesek voltak megtalálni és rendszerezni azokat az értékeket, kijelölni azokat az irányokat, amelyek mentén Nagyrécsén és a térségben valóban hasznos, komplex fejlesztési folyamatok indíthatók el. Mindemellett a workshop hű volt értékeihez: a lokális-globális viszony vizsgálatából és ütköztetéséből eredeztetett, fenntarthatóságon és tarsadalmi érzékenységen alapuló design felfogáshoz.

Az egyes szekciók eredményeinek bemutatása

Gastro Sense: Nagyrécsei Eseménynaptár és Helyi Gasztronómiai Különlegességek

A gasztronómiai szekció egyfelől a hagyományos zalai (lokális) ételek és a nemzetközi, modern (globális) kiegészítők és elkészítési módok ötvözésével, ezzel egy különleges nagyrécsei konyhakultúra megteremtésével foglalkozott, másfelől pedig felvázolta az így kialakuló helyi különlegességek bemutatására szolgáló esemény koncepcióját. A gasztronómiai szekció fogta össze a többi szekció programjait is magába foglaló Récse Naptár tervét is.

Építészet: Beavatkozás a Kastélyparkban

Az építészeti szekció célja egy azonnali figyelemfelhívás és beavatkozás volt, ami ráirányítja a helyiek figyelmét a kastélyparkban megtalálható rejtett értékekre, ezáltal megmutatva, hogy a mindennapok során megszokott környezet valódi értékeket is rejthet, amikre érdemes odafigyelni. A beavatkozás során kitisztították a növényekkel benőtt tekepályát, játékokat dolgoztak ki és festettek fel a parkban talált, szintén elhanyagolt kültéri színpadra. Emellett figyelemfelkeltő és hívogató grafikákat helyeztek el a bejáratoknál, hogy az embereket bevonzzák a környező utakról a parkba, és megszámozták a további apró elhanyagolt részleteket, ezzel felhívva a figyelmet arra, hogy egy kis odafigyeléssel élhetőbbé és kellemesebbé tehető a környezetünk.

Digitális Design: Récsei Csillagok

A digitális design szekció célja a helyi értékek összekapcsolása, megőrzése és bemutatása volt a digitális technikák és eszközök segítségével. A munka központi eleme a nagyrécsei Inkey-kastély, illetve Inkey László legendája volt. A legenda elemeit hozzárendelték a helyben egyébként már létező éjszakai túra állomásaihoz, majd az egészet egy gyerekeknek szóló kiterjesztett valóság (AR - augmented reality) alapú játékkal kapcsolták össze. A gyerekek a túra egyes állomásain átélhetik a legenda helyhez kötődő elemeit, így játszva ismerhetik meg a helyi legendát, és eltölthetnek egy kellemes napot a szabadban, miközben részt vesznek egy valós vagy virtuális vetélkedőn.

Storytelling: Nagyrécsei Legendárium

A történetek közelebb hozzák egymáshoz az embereket, közösséget teremtenek és magyarázatot adnak. Mi Nagyrécse története? Ezt a kérdést feszegették a szekció tagjai, akik végül egy formabontó megoldást találtak: mindenki írja meg a saját nagyrécsei történetét! A Nagyrécsei Kalendárium egy történetmesélő könyv, amiben a csapat összegyűjtötte az ikonikus nagyrécsei helyszíneket, mesebeli szereplőket, karaktereket. Az ötféle változó elem kombinálásával különböző történetek fűzhetők fel a Legendárium által meghatározott történeti gerincre, így biztosítva megannyi különböző történetet, amik összességében egy koherens mesevilágot hoznak létre.

Body Covering: Absztrakt háromdimenziós szimbólum és felhasználási lehetőségei

A szekció textil- és divattervezői szemlélettel közelítette meg a helyi témát. A különleges megközelítésből nem várt eredmény született: a szekció egy absztrakt háromdimenziós testet tervezett, ami kapcsolódik Nagyrécse címerállatához. A test megannyi hasznos felhasználási módja és hasznos közösségépítő szerepe lehet: térplasztikaként használható a település főterének jelölésére, grafikai megjelenése felhasználható szimbólumként, a metszeteiből képzett minták pedig akár helyi textilek mintázatául is szolgálhatnak. A plasztika papírból meghajtogatható, így bárki által könnyen elkészíthető, sokszorosítható, tehát könnyen beépíthető a helyi közösség életébe, valamint kifelé is jól használható, mint jellemző nagyrécsei forma.