Események

Design Workshop 2007.

Olaszliszkai, 2007. Design Workshop

Az olaszliszkai nemzetközi design workshop célja az építészet, a termék és formatervezés, a vizuális kommunikáció gazdasági és kulturális szerepének egyre szélesebb körű társadalmi megismertetése és elfogadtatása egy-egy kiválasztott aktuális szakmai feladat feldolgozásának segítségével. A workshop lehetőséget biztosít a város iránt elkötelezett szakemberek és a várost magukénak érzők számára az együttgondolkodásra és egyben bemutatja, hogy a design megoldási javaslataival milyen módon tudja befolyásolni és megkönnyíteni az emberek mindennapi életét. A gyors gazdasági, kulturális változásokra kritikusan reagálva egy interdiszciplináris kutatási munka hozzájárulhat egy egységes, hosszú távú város és régiófejlesztési program kialakításához. A workshop programjában törekszik a design regionális kérdéseinek felvetése mellett a szakma általános aktuális témáinak megvitatására és ezen keresztül származó eredmények alkotó módon való bemutatására.

Alapvető célkitűzések

  •  felkelteni az emberek érdeklődését a design iránt

  • tervezők és szervezeteinek kapcsolatépítésével a szakmai tapasztalatok bővítése

  • a szakma interdiszciplináris szerepének erősítése a különböző szakterületek összekapcsolásával

  • a szakmát kezdő tervezők szakmai részvételének elősegítése

  • a szakma felelősségteljes kritikai szemléletének bátorítása és a szociális érzékenység fenntartásával elősegíteni egy új viszony kialakulását a szakma és a társadalom között

  • a település és környéke történelmi és kulturális örökségnek megismerését és az ismeretek beépítését a jövőbeni elképzelésekbe.